Třinecké vzpírání - mladší a starší žáci - trocha teorie

Třinecké vzpírání - mladší a starší žáci - trocha teorie

V kategorii mladších a starších žáků máme dvě věkové skupiny, mladší žáci 10–13 let, starší žáci 14–15 let. Závodníci se zde řadí podle svého roku narození, včetně.

Mladší žáci soutěží v žákovském čtyřboji, kde se krom nadhozu a trhu soutěží ještě i v hodu medicinbalem přes hlavu a trojskoku. Závodníci mladší 10 let soutěží pouze v odhodu medicinbalem a trojskoku.

Starší žáci již soutěží pouze v nadhozu a trhu.

Konají se mistrovské soutěže družstev, kdy družstvo se skládá ze 4 závodníků a do výsledku se počítají 3 nejlepší výkony. Je povolen start jedné ženy odpovídajícího věku, tedy můžou soutěžit v jednom družstvu tři chlapci a jedna dívka, ale nesmí v družstvu startovat zahraniční závodník. Naopak, je povolen start jednoho hostujícího závodníka z ČR.

Běžně se v soutěžích umožní po neplatném pokusu navyšovat hmotnost činky, u mladších žáků a žákyň se však toto z bezpečnostních důvodů nepovoluje a neplatný pokus se opakuje se stejnou zátěží.

Neliší se pouze pravidla a bezpečnostní pokyny soutěží, ale i tréninky v závislosti na věku.

V našem oddíle jsou nejmladší členové desítiletí, v tom věku se rozvíjí rychlostní schopnosti, rovnováha, pohybové kombinace a technicky obtížné motorické cviky. Se vzpírání je nejlépe začít ve věku 12–14 let.

Základy techniky se začátečníci učí bez zátěže, pouze s dřevěnou tyčí, později se přistupuje k dětské čince, která váží buď 5 nebo 10 kg.

Důležitý je u mladého, a nejen u něj, sportovce trénink, jeho správné provedení, ale klade se i důraz na čas a podmínky k regeneraci. K té patří spánek, kvalitní strava, dostateční pitný režim, aktivní odpočinek při sportech, které se při vzpírání nepoužívají, ale i různé regenerační procedury, jako je sauna či vířivka.

Informace jsou převzaty ze spolupráce našich aktivních vzpěračů a trenérů mládeže, (Mgr. Tereza Králová (autentizováno), Jiří Gasior (autentizováno), Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová (autentizováno), Bc. Julie Švecová (autentizováno)

Oddělení atletiky – Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity) a ze stránek Českého svazu vzpírání

Komentáře